Steunend Lid Sint-Lievens Alumni

Koken kost geld

Sint-Lievens Alumni organiseert verschillende activiteiten, sommige voor verschillende doelgroepen. Als steunend lid krijg je korting op deze activiteiten (of betaal je in het geheel niets). Je ontvangt tweejaarlijks tussen half november en half december het Jaarboek.

Van de andere kant wil Sint-Lievens Alumni ook de school zelf, in de mate van zijn mogelijkheden, daadwerkelijk vooruit helpen. Dat gebeurt door logistieke ondersteuning van bepaalde schoolactiviteiten (bv. het schoolfeest), financiële bijdragen van eenmalige initiatieven en van twee scriptieprijzen in het ASO: de Prijs van Sint-Lievens Alumni en de Prijs van SInt-Lievens Alumni Albert De Wachter.

In 2000 slaagde het bestuur van Sint-Lievens Alumni erin om enkele stukken te verwerven uit de nalatenschap van kunstenaar Eugène Yoors (1879-1975), ontwerper van de brandglasramen van de voormalige kapel. Na een professionele restauratie werden deze geschonken aan het college.

BELANGRIJK

Door corona in de werkjaren 2020, 2021 en 2022 is ons steunende ledensysteem middels een jaarlijkse bijdrage door elkaar geschud.
De leden die betaalden in en voor 2022 krijgen een jaarboek per post toegezonden (tenzij LID 1). Ze genieten nog verdere voordelen tot aan de eerstkomende Alumnidag (zoals Exclursief en inschrijving Alumnidag 2022)

Wie zich nu als steunend lid aansluit, betaalt voor de periode vanaf dag 1 na Alumnidag 2022 tot en met Alumnidag 2024 (afhaling Jaarboek 2024).


Ledenvoordelen Sint-Lievens Alumni

- Jaarboek - Editie 2024
- Reductieprijs Dakfuif (1ste zaterdag onpare academiejaren)
- Reductieprijs Alumnidag (1ste zondag na 12.11)
- Voordelige deelname Exclursief, events op niveau!

Lidmaatschapsbijdrage: 4 formules

- € 10,00 voor de 5 jongste promoties, jaarboek af te halen op het college
- € 15,00 voor de 5 jongste promoties, inclusief verzending jaarboek
- € 22,00 voor steunnende leden binnenland, inclusief verzending jaarboek
- € 27,00 voor steunende leden buitenland, inclusief verzending jaarboek
 

Concreet: betaal voor de periode dag na Alumnidag '22 - Alumnidag '24 (met jaarboek 2024)

Waarvoor? Wie/Wat? Hoeveel?   Betaalcode
Tarief na AD 22
t.e.m. AD 24

Afgestudeerd Sint-Lievenscollege
2018 of later (JB 2024 afhalen)

10 EUR   LID 1
Tarief na AD 22
t.e.m. AD 24

Afgestudeerd Sint-Lievenscollege
2018 of later (JB 2024 via post)

15 EUR   LID 2
Tarief na AD 22
t.e.m. AD 24

Afgestudeerd Sint-Lievenscollege
vóór 2018 (JB 2024 via post)

22 EUR   LID 3
Tarief na AD 22
t.e.m. AD 24 BUI

Afgestudeerd Sint-Lievenscollege
(JB 2024 via post)

27 EUR   LID 4
 

Praktisch

KBC bank IBAN BE36 7360 5457 3981 op naam van Sint-Lievens Alumni, Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen.

Gelieve steeds je voornaam, naam, promotie (afstudeerrichting en -jaar) en de bijhorende code te vermelden (vrije mededeling).


Inlichtingen?

Weet je niet meer of je betaald hebt? Stuur even een mailtje.
 

* Door het coronavirus was ons werkingsjaar 2020 grondig verstoord. Daardoor vielen alle geplande activiteiten en ook het jaarboek weg.

Wie voor vijf jaar lidmaatschap stortte in

2018 krijgt 2023 als extra jaar.
2019 krijgt 2024 als extra jaar.
2020 krijgt 2025 als extra jaar.


Omwille van organisatorische redenen werd op de bestuursvergadering van 09.06.2021 beslist om de vijfjarige ledenformules te schrappen.
Leden die voor vijf jaar betaalden tot einde 2020, dienen pas in 2026 hun lidmaatschap te hernieuwen aan de formule van 1 periode.


Laatste update: 05.06.2022

Steunend Lid Sint-Lievens Alumni
Alumni
sluit

Geen toegang

U moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.
Nog geen profiel? Registreer u dan nu.