Historiek Sint-Lievens Alumni

Geschiedenis van SInt-Lievens Alumni

Bij de eerste directeur Jozef Van Herck moet reeds vroeg de idee van een Oud-leerlingenbond geleefd hebben. Alleszins had hij er sommigen voor warm gemaakt. Hij werd ook wel eens aangepord, zelfs toen hij al elf jaar uit het college weg was, bleef men hem er maar aan herinneren.
De Oud-Leerlingenbond kwam er pas na het vertrek van de tweede directeur Jozef Splichal, die het niet zo op dat idee begrepen had.
Aanleiding van de oprichting vormde het zilveren jubileum. Op 4 juni 1955 was het zover. De stichtingsvergadering telde 40 aanwezigen: zeereerwaarde heer directeur Marcel Vanderheyden, 11 leraars en 28 oud-leerlingen.
Er werd een dagelijks bestuur samengesteld uit doctor Albert Kwanten, meester Lode Schaerlaekens, licentiaat Vincent Peeters, doctor Luc Wauters en Karel Mertens. Dit dagelijks bestuur vergaderde en nam het besluit: "(...) Tegen 18 juni moet er een princiepsverklaring onder woorden gebracht worden (...)". En met vreugde kon dan iedere oud-leerling uitgenodigd worden op de overigens succesvolle stichtingsvergadering van zaterdag 24 september 1955, die op zijn beurt een ruime weerklank vond in de pers.

Communicatie

Om het contact met zijn leden te onderhouden, gaf de OLB mededelingen uit. De mededelingen heetten oorspronkelijk “Hou en Trou”, nadien gewoon “Mededelingen”. Het eerste nummer verscheen op 1 december 1955. In het totaal zouden er 145 nummers verschijnen, het laatste op 1 september 1999, om dan opgevolgd te worden door SL!M Sint-LievensInformatieMagazine, een tijdschrift dat zich tot alle geledingen van de Sint-Lievensgemeenschap richtte en waarvan de OLB het peterschap waarnam.
De OLB gaf vanaf 1957 ook een Jaarboek uit. Men kondigde toen fier aan: "Onze jaarvergadering 1957 zal echter niet doorgaan vooraleer u inzage zult hebben van ons eerste Jaarboek dat thans ter perse is".
De OLB was in de beginjaren uitgesproken Vlaams geëngageerd. Op de jaarvergadering 1959 werd een motie goedgekeurd: "De OLB sluit zich aan bij de eenstemmige actie van de Vlaamse Verenigingen en onderschrijft de rechtmatige eis die zij stellen: geen talentelling, onder welke voorwaarden, met welk doel, in welke omstandigheden of in welke vorm ook." Deze motie werd verzonden naar de eerste minister Gaston Eyskens, de minister van binnenlandse zaken (R. Lefebvre), de Vlaamse pers en het Actiecomité tegen de Talentelling Antwerpen.
Lentefeesten gingen, jaarvergaderingen met dito boeken volgden elkaar op. Er werden systemen van klasafgevaardigden uitgewerkt … het ene ging al wat vlotter dan het andere.

Met het VSO werd alles anders (?)

Met het VSO-tijdperk (de jaren 1980) en nadien het eenheidstype (vanaf jaren 1990) was het studieaanbod groter dan ooit tevoren. Keerzijde van de medaille was dat klasgroepen soms verschillende keren tijdens de humanioraloopbaan anders werden samengesteld. Dit was minder bevorderlijk voor het smeden en aanhouden van een hechte band.
Sinds 2000 is er door het bestuur zwaar ingezet om ook de jonge generaties sterker bij de werking te betrekken. Er werd een speciale activiteit voor hen op het getouw gezet: de Dakfuif. Ze vindt in de onpare jaren plaats, de eerste zaterdagavond van het nieuwe academiejaar (eind september of begin oktober) en richt zich specifiek tot de tien jongste promoties.
Na de fusies van het Sint-Lievenscollege met de handelsschool Mère Jeanne (1998) en met de basisschool (1998) en humaniora (2000) Instituut Onze-Lieve-Vrouw werd onze werking uitgebreid naar de oud-leerlingen van die twee scholen toe. In 2010 werd binnen de schoot van de OLB een aparte stuurgroep opgericht voor Onze-Lieve-Vrouw (OLB.OLV.Amerikalei), in 2013 voor Mère Jeanne (OLB.Mère Jeanne).


De raad van oud-voorzitters OLB

Albert Kwanten, LG 35 (†), stichtend voorzitter
Luc Wauters, M 43 - 1955-1956
Vaast Leysen, LG 38 - 1956-1960
Vincent Peeters, LG 38 - 1960-1962
Lode Schaerlaekens, LG42 (†) - 1962-1964
Jos J. Couturier, LG 42 (†) - 1964-1966
Valeer Buyckx, LG 42 - 1966-1968
Kamiel De Smedt, LG 47 (†) - 1968-1972
Luc Wouters, LG 46 - 1972-1974
Paul Huybrechts, LG 45 - 1974-1976
Tony Derks, LG 46 - 1976-1980
Servaas De Vylder, LG 54 - 1980-1983
Benny Maryssens, LW 65 - 1983-1986
Raymond Vanpoucke, M 46 (†) - 1986-1989
Leo Lauwereyssens, M 46 (†) - 1989-1992
Hugo Goossens, LG 46 (†) - 1992-1995
Herman Sermeus, LG 58 - 1995-1998
August Van Put, LG 53 - 1998-2001
Stefaan Caenepeel, LWI 74 - 2001-2006
Karl Scheerlinck, LW 80 - 2006-2009

Foto hiernaast: de oud-voorzitters Jos J. Couturier, Tony Derks, Stefaan Caenepeel, Valeer Buyckx, August Van Put en Herman Sermeus op de voormalige dakspeelplaats D, ter gelegenheid van 50 jaar OLB.

Ereleden OLB

Guido Bourdeaud'hui, eredirecteur basisschool
Jos J.Couturier(†) , erevoorzitter raad van bestuur
Martijn Creten (†), eredirecteur lagere school
Kamiel De Smedt (†), erevoorzitter raad van bestuur
Albert De Wachter, (†) oud-leraar humaniora
Guido Donné, eredirecteur lagere school
Ludo Frateur, eredirecteur middenschool
Patrick Guiette, directeur basisschool
Erik Preckler, ere-algemeen directeur
August Theunis, lid raad van bestuur
Jan Van Beirendonck (†), ere-algemeen directeur
Frans Van Roy (†), eredirecteur lagere school
Walter Van Thillo (†), eredirecteur lagere school
Wim Vertommen, ere-algemeen directeur
Luc Wauters, erevoorzitter raad van bestuur
August Van Put, oud-voorzitter Oud-leerlingenbond

Historiek Sint-Lievens Alumni
Alumni
sluit

Geen toegang

U moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.
Nog geen profiel? Registreer u dan nu.