Klasgenoot

I.M. Pauwel Meulenaere (LG38)

Pauwel Meulenaere, een van onze oudste oud-leerlingen van het eerste uur, is niet meer. Hij studeerde af in de legendarische Retorica 1938 en ook zijn professionele leven speelde zich grotendeels af aan de Kasteelpleinstraat 31.

U wordt uitgenodigd op de plechtige uitvaartliturgie, zaterdag 6 januari 2018 om 11.00 uur in de parochiekerk Sint-Benedictus te Mortsel-Dorp. Gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur.

Sint-Lievensman

Pauwel Meulenaere werd geboren op 19 augustus 1920 in het Sint-Andrieskwartier te Antwerpen. Hij komt in het jonge, Vlaamse Sint-Lievenscollege terecht en studeert er in 1938 af samen met Vaast Leysen (+) en Vincent Peeters (+) die later beiden voorzitter OLB zouden worden. Hij promoveerde nadien als germanist en na enkele omzwervingen kwam hij in 1960 terug op zijn Sint-Lievenscollege terecht, nu als leraar Nederlands en Duits. Als bestuurslid van de pas opgerichte OLB werd hij in 1957 één van de drijvende krachten achter de allereerste uitgave van het Jaarboek. Hij bleef hoofdredacteur van ettelijke jaargangen jaarboeken en Mededelingen. Daarnaast was hij behalve leerkracht ook jarenlang archivaris op de school.

In die hoedanigheid stelde hij in 1980 het eerste gedenkboek van de school samen, naar aanleiding van 50 jaar Sint-Lievenscollege. Het vormt nog altijd een belangrijke referentie voor de vroegste geschiedenis van de school. Zie http://olb.sintlievens.eu/artikels/bibliotheek/publicaties/50-jaar-sint-lievenscollege

U leest nog veel meer over zijn Sint-Lievensloopbaan in twee artikels van Jaarboek 2007, toen hij "oud-leerling van het jaar" was. Zie http://olb.sintlievens.eu/artikels/bibliotheek/jaarboek/jaarboek-2007

De Oud-leerlingenbond is Pauwel dankbaar voor zijn zo wezenlijke bijdrage tot de groei en het welslagen van de vereniging en het Jaarboek, en biedt zijn familie zijn oprechte deelneming aan.

I.M. Pauwel Meulenaere (LG38)
Alumni
sluit

Geen toegang

U moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.
Nog geen profiel? Registreer u dan nu.