Extra

Gelukkige verjaardag

Vandaag, om 11.00 uur, vindt een bloemenhulde plaats aan het monument Lieven Gevaert in de Guido Gezellelaan.

Gevaert en Sint-Lievens

De OLB blikt graag terug op het belang van zijn stichter en eerste voorzitter van de Raad van Bestuur van het college. Kijk uit naar het Jaarboek 2018, dat op 18 november verschijnt.

Lezing Mortsel

Journalist Freddy Michiels geeft op zondag 27 mei een lezing in Mortsel.

Info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/150-jaar-lieven-gevaert-lezing-door-journalist-fre/d1936493-0654-4d30-aae3-0c32b805c78f

Tentoonstelling Mortsel

Er loopt tevens een documentaire tentoonstelling in Mortsel: van 28 mei tot 23 juni 2018. 

Info: http://www.toerismezuidrand.be/nl/150-jaar-lieven-gevaert

Een rijk gevuld leven

Redactie tekst: Cultureel Centrum Mortsel

Hij studeerde aan het klein seminarie te Hoogstraten en aan het Scheppersinstituut te Mechelen. Fotografie was zijn passie. In 1890 vestigde hij zich te Antwerpen als fotograaf in de Montignystraat. In een klein atelier maakte hij ambachtelijk fotopapier. Met de steun van de Antwerpse zakenman Armand Segers werd op 28 juni 1894 de firma L. Gevaert & Cie opgericht met een kapitaal van 20.000 frank. In 1897 verhuisde het bedrijf naar Mortsel, waar in 1904 de eerste steen gelegd werd voor een nieuwe fabriek die jaar na jaar groeide. In 1920 werd het een vennootschap, N.V. Gevaert Photo Producten. Uiteindelijk resulteerde de constante groei in het gebouwencomplex van vandaag, deels begrensd door de Lieven Gevaertstraat en de Hendrik Kuijpersstraat, de laatste straat genoemd naar Gevaerts eerste werkman. In 1964 volgde een fusie met het Duitse bedrijf Agfa tot Agfa-Gevaert N.V.

Lieven Gevaert heeft een belangrijke rol gespeeld in de vernederlandsing van het bedrijfsleven en van het onderwijs.

Idealistische katholiek

In 1908 richtte hij mee het Vlaams Handelsverbond op. In 1909 stond hij mee aan de wieg van de Ouderbond die ijverde voor Nederlandstalig onderwijs te Antwerpen. Na WO I werd onder zijn impuls Lutgardia opgericht, een samenwerkende maatschappij die de financiering op zich nam van de St.-Lutgardisschool voor meisjes te Antwerpen. In 1923 werd Lieven Gevaert beheerder van de Vereeniging van Vlaamsche Leergangen te Leuven. Toen in 1926 het Vlaams Economisch Verbond werd opgericht nam Lieven Gevaert het eerste voorzitterschap waar. In 1928 werd Lutgardia omgevormd tot vzw Katholiek Vlaamsch Onderwijs met Lieven Gevaert als voorzitter. Hij was een idealistische katholiek. De sociale wetgeving in België heeft hij zeker flink beïnvloed. In zijn eigen bedrijf heerste een zeer sociaal klimaat. In 1894 keerde Gevaert reeds een winstaandeel uit aan zijn arbeiders en bedienden; in 1905 werd een maatschappij voor onderlinge bijstand opgericht voor ziekte- en levensverzekering, pensioenfonds en warenaankoop. In 1909 werden voor het eerst avondcursussen voor het personeel georganiseerd en in 1913 werd een personeelsbibliotheek geopend, die in 1920 over een fonds van 2.721 boeken beschikte. Hij wilde een fabrieksraad op paritaire basis in het leven roepen maar in WO I werd dit ontwerp met een kleine meerderheid door de arbeiders zelf verworpen.

Altijd vooruit op zijn tijd

Lieven Gevaert was in alle opzichten ver vooruit op zijn tijd. In 1921 werd binnen het bedrijf zelfs een weduwen- en wezenfonds opgericht en in 1925 een bedrijfseconomische dienst. Gevaert werd vele jaren als een modelbedrijf beschouwd. Iedereen die in de 20ste eeuw aandelen kocht van de Gevaert-fabrieken heeft daar flink aan verdiend. Lieven Gevaert overleed in Nederland op 66-jarige leeftijd waar zijn familie een buitenverblijf had te ’s-Gravenhage. Aan de Guido Gezellelaan in Mortsel staat zijn standbeeld, geflankeerd door allegorieën van Vlaanderen en de Wetenschap.

In 1930 werd naar het inzicht en door de inzet van Lieven Gevaert, het Antwerpse Sint-Lievenscollege opgericht, een van de eerste volledig Nederlandstalige katholieke scholen in Vlaanderen. Een groep vooraanstaande en progressieve Vlaamse intellectuelen, onder leiding van Lieven Gevaert, nam het initiatief, waarbij hijzelf privékapitaal ter beschikking stelde voor de opbouw en functionele inrichting. Later zou een fusie van het Sint-Lievenscollege met de handelsschool Mère Jeanne en het Instituut Onze-Lieve-Vrouw aan de Amerikalei in Antwerpen het huidige Sint-Lievenscollege vormen.

Monument

Lieven Gevaert overleed op 2 februari 1935 in Den Haag. Op 3 mei 1941werd op het pleintje aan de splitsing van de Guido Gezellelaan en de Berthoutstraat een Lieve Gevaertmonument onthuld, dat in 2009 nog gerestaureerd werd. Het monument bestaat uit verschillende delen. Op de achterkant van de pilaren staat telkens een woord gegrift: volk, grootheid, cultuur. Het leven van Lieven Gevaert in drie woorden.

 

 

Gelukkige verjaardag
Alumni
sluit

Geen toegang

U moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.
Nog geen profiel? Registreer u dan nu.