Agenda

Kies

Alumni
sluit

Sint-Lievenscollege

Sint-Lievenscollege

Welkom terug op school!

Welkom op de website van Sint-Lievens Alumni, de Oud-leerlingenbond van het Sint-Lievenscollege Antwerpen.

Het Sint-Lievenscollege opende zijn deuren in 1930. Een kwarteeuw later werd de OLB opgericht. Sinds 1955 groeide de OLB uit tot een van de grootste en actiefste oud-leerlingenverenigingen van Vlaanderen. Sinds enkele jaren is de onze werking uitgebreid tot de oud-leerlingen van het voormalige Instituut Onze-Lieve-Vrouw en Mère Jeanne-instituut, waarmee het Sint-Lievenscollege fusioneerde.

In 2018 sloeg de Oud-leerlingenbond een nieuwe weg in. Het 'hippere' Sint-Lievens Alumni vormt het startpunt voor een hernieuwde oud-leerlingenbond.

Agenda

In de agenda vind je alle items van deze website terug: zowel activiteiten als informatie over klasgroepen, oud-leerlingen, oud-leraars, publicatie van tijdschriften of boeken. Je kan zowel terug als vooruit in de tijd. Dat laat je toe om nu al de datum van de eerstvolgende Dakfuif te noteren, bijvoorbeeld.

Activiteiten

Een aantal van onze activiteiten zijn gemeenschappelijk, andere apart. Alle info over die activiteiten vind je hier Maak je op voorhand je keuze door op het icoontje van de school te klikken, dan krijg je enkel de activiteiten voor je eigen doelgroep te zien. Wie op de campus Tabakvest (Mère Jeanne) of de campus Amerikalei (Onze-Lieve-Vrouw) zat maar afstudeerde na de fusie, is officieel alumnus van het Sint-Lievenscollege.

Vereniging

Alumni Sint-Lievens richt zich tot alle oud-leerlingen van 'het grote Sint-Lievens'. In de rubriek vereniging vind je alle info over wie we waren, wie zijn en wat we (willen) doen. Wij hebben je steun als betalend lid nodig! De modaliteiten en voordelen van dat lidmaatschap verneem je in deze rubriek "Vereniging".

Bibliotheek

Een school en een gemeenschap van oud-leerlingen met zo'n pedigree, daar valt wat over te vertellen! Verken in de rubriek bibiliotheek wat er van 1955 tot en met vandaag over geschreven en getoond werd in een keur aan mooie boeken en tijdschriften. Als betalend lid zal je een pdf van een aantal oude publicaties meteen kunnen downloaden.

Klasgenoot

Een school wordt gemaakt door haar leerlingen, door haar leerkrachten. De herinnering aan die school bestaat bij gratie van de banden die eertijds gesmeed of de indrukken die in die tijd gemaakt werden. Het wel en wee van je klasgenoten van toen, het lief en leed van je oud-leraren vind je hier in een notendop terug. In deze rubriek lees je dus zowel over een oud-leerling die in de actualiteit is of een voormalig leerkracht die overleden is. Voor betalende leden is er soms extra informatie beschikbaar. Heb je zelf nieuws gesprokkeld over een oud-leerling die iets merkwaardigs realiseerde op economisch, cultureel of sociaal vlak? Of heb je zelf iets in de pijplijn zitten? Laat het ons weten via alumni@sintlievensantwerpen.be. Zuiver commerciële of partijpolitieke boodschappen publiceren we niet.

Klas

Hangt je klas nog aan elkaar? Wil je je geheugen trainen en nagaan hoe die kerel van vooraan links bij het bord ook alweer heette? Scrol naar het jaar van afstuderen en voel je even weer jong! Ook hier zijn sommige (klas)foto's voor iedereen zichtbaar maar voor andere beelden moet je als betalend lid inloggen.

Copyright

Onder aan de website vind je onder "Disclaimer" onze gedragsregels m.b.t. bescherming van je privacy en van onze informatie. Tekst- of beeldmateriaal van deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden zonder onze schriftelijke toestemming.

(c) Foto's: Peter Malomgré/Dirk Dubois en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen

(c) Tekeningen: Gino Dobbelaer en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen

(c) Teksten: Bestuur Sint-Lievens Alumni en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen