Alumni
sluit

Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouw

Welkom terug op school!

Welkom op de website van OLB.OLV.Amerikalei, die deel uitmaakt van Sint-Lievens Alumni.

Wie zit er nu op de Amerikalei?

Het Instituut Onze-Lieve-Vrouw, opgestart in 1885, groeide uit tot een meisjesschool aan de Verbondstraat (basisonderwijs) en de Amerikalei (humaniora). In 1998 fuseerde de "BOL" met het lager onderwijs van Sint-Lievens en in 2000-2001 werden ook in het secundair de krachten met die van het Sint-Lievenscollege aan de Kasteelpleinstraat gebundeld. In de Verbondstraat huist nu "Da Vinci International School". Tot in 2001-2002 bleven de humanioraleerlingen aan de Amerikalei maar vanaf het schooljaar daarna kregen de leerlingen van de middenschool van het gefuseerde Sint-Lievenscollege - Instituut Onze-Lieve-Vrouw les in het oude gebouw (A) van 1885 én de nieuwbouw van (B) van 1985.

Een tijd nadien kocht en renoveerde de vzw Sint-Lievenscollege het kantoorgebouw ‘Alcatel University’ (Amerikalei 28) en de gelijkvloerse verdieping van het flatgebouw Amerikalei 30. In het schooljaar 2007-2008 kwamen de leerlingen van Kantoor Verkoop van het voormalige Mère Jeanne-instituut over naar die gebouwen C en D van wat nu "campus Amerikalei" heet.

OLB.OLV.Amerikalei

Op initiatief van het bestuur van Sint-Lievens Alumni werden de inschrijvingsfiches van de (oud-)leerlingen van Onze-Lieve-Vrouw gered en ingegeven in een geautomatiseerde gegevensbank. 

Met het oog op de viering van 125 jaar gebouwen Onze-Lieve-Vrouw werd opnieuw gestart met een specifieke werking voor de oud-leerlingen van de Amerikalei. Reünies in 2010 en 2013 én deze website zijn er een tastbaar resultaat van.

Agenda

In de agenda vind je alle items van deze website terug: zowel activiteiten als informatie over klasgroepen, oud-leerlingen, oud-leraars, publicatie van tijdschriften of boeken. Je kan zowel terug als vooruit in de tijd. Dat laat je toe om nu al de datum van de eerstvolgende Reünie te noteren, bijvoorbeeld.

Activiteiten

Een aantal van onze activiteiten zijn gemeenschappelijk met de oud-leerlingen van Sint-Lievens en Mère Jeanne, andere apart. Alle info over die activiteiten vind je in deze rubriek. Maak je op voorhand je keuze door op het icoontje van Mère Jeanne te klikken, dan krijg je enkel de activiteiten voor je eigen doelgroep te zien. Wie op de Amerikalei zat maar afstudeerde na de fusie, is officieel alumnus van het Sint-Lievenscollege.
Van onze activiteiten uit het verleden brengen we een kort beeldverslag. Betalende leden loggen met hun persoonlijke code in en krijgen de hele fotoverzameling te zien.

Vereniging

Sint-Lievens Alumni richt zich tot alle oud-leerlingen. In de rubriek vereniging vind je alle info over wie we waren, wie zijn en wat we (willen) doen. Wij hebben je steun als betalend lid nodig! De modaliteiten en voordelen van dat lidmaatschap verneem je in deze rubriek "Vereniging".
Zodra wij je betaling en lidmaatschap geregistreerd hebt, ontvang je een e-mail met daarin je persoonlijke code waarmee je op het ledengedeelte van sommige pagina's kan inloggen. Je krijgt dus een veel ruimer aanbod dan de niet-leden.

Bibliotheek

Een school en een gemeenschap van oud-leerlingen met zo'n pedigree, daar valt wat over te vertellen! Verken in de rubriek bibliotheek wat er over geschreven en getoond werd in een keur aan mooie boeken en tijdschriften. Als betalend lid zal je een pdf van een aantal oude publicaties meteen kunnen downloaden.

Klasgenoot

Een school wordt gemaakt door haar leerlingen, door haar leerkrachten. De herinnering aan die school bestaat bij gratie van de banden die eertijds gesmeed of de indrukken die in die tijd gemaakt werden. Het wel en wee van je klasgenoten van toen, het lief en leed van je oud-leraren vind je hier in een notendop terug. In deze rubriek lees je dus zowel over een oud-leerling die in de actualiteit is of een voormalig leerkracht die overleden is. Voor betalende leden is er soms extra informatie beschikbaar. Heb je zelf nieuws gesprokkeld over een oud-leerling die iets merkwaardigs realiseerde op economisch, cultureel of sociaal vlak? Of heb je zelf iets in de pijplijn zitten? Laat het ons weten via olb.olv.amerikalei@slca.be. Zuiver commerciële of partijpolitieke boodschappen publiceren we niet.

Klas

Hangt je klas nog goed aan elkaar? Wil je je geheugen trainen en nagaan hoe dat meisje van vooraan links bij het bord ook alweer heette? Scrol naar het jaar van afstuderen en voel je even weer jong! Ook hier zijn sommige (klas)foto's voor iedereen zichtbaar maar voor andere beelden moet je als betalend lid inloggen.

Copyright

Onder aan de website vind je onder "Disclaimer" onze gedragsregels m.b.t. bescherming van je privacy en van onze informatie. Tekst- of beeldmateriaal van deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden zonder onze schriftelijke toestemming
.
(c) Foto's: Peter Malomgré/Dirk Dubois en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen
(c) Tekeningen: Gino Dobbelaer en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen
(c) Teksten: Bestuur OLB en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen