2016
Alumni
sluit

Mère Jeanne

Mère Jeanne

Welkom terug op school!

Welkom op de website van de OLB Mère Jeanne, die deel uitmaakt van Sint-Lievens Alumni.

Waar is Mère Jeanne gebleven?

Het Mère Jeanne-instituut, opgestart in 1862, groeide uit tot een gerenommeerde handelsschool aan de Tabakvest. In 1998 werden de krachten met die van het Sint-Lievenscollege aan de Kasteelpleinstraat gebundeld. Een tijdlang bleven de leerlingen les volgen op hun vertrouwde stek.
Nadien verhuisden sommige afdelingen naar de andere campussen van Sint-Lievens (Kasteelpleinstraat en Amerikalei). De na de oorlog heropgetrokken schoolgebouwen dwongen tot grootse renovatiewerken. De gigantische kostprijs verplichtte de vzw Sint-Lievenscollege tot verkoop van de gebouwen en aankoop van ‘Alcatel University’ aan de Amerikalei. Dat kantoorgebouw bevond zich naast de reeds bestaande campus van de middenschool.

Sinds het schooljaar 2007-2008 volgen de eerste- en tweedejaarsleerlingen de lessen in het gebouw van de middenschool.
De oudere leerlingen Kantoor Verkoop lopen school in het van kantoor- schoolgebouw getransformeerde complex.
De leerlingen Handel (tweede en derde graad) krijgen les in de campus Kasteelpleinstraat, waar ook de bovenbouw humaniora zit.
Deze verhuisoperatie is de integratie van de school, en de vlotte overgang van de ene naar de andere tudierichting, ten goede gekomen. Het leerlingenaantal zit dan ook geweldig in de lift!

OLB Mère Jeanne

Mère Jeanne had, onder meer dank zij de goede zorgen van Zuster Cecilia, een bloeiende oud-leerlingenwerking. Na de fusie van 1998 zetelde Ria Daeleman voor Mère Jeanne in het bestuur van de Oud-leerlingenbond Sint-Lievenscollege. Na de organisatie van de succesvolle Reünies 2008 en 2010, beslisten we in 2013 met een stuurgroep een aparte werking op te starten binnen de schoot van de OLB Sint-Lievens. Deze website is er een tastbaar resultaat van.

Agenda

In de agenda vind je alle items van deze website terug: zowel activiteiten als informatie over klasgroepen, oud-leerlingen, oud-leraars, publicatie van tijdschriften of boeken. Je kan zowel terug als vooruit in de tijd. Dat laat je toe om nu al de datum van de eerstvolgende Reünie te noteren, bijvoorbeeld.

Activiteiten

Een aantal van onze activiteiten zijn gemeenschappelijk met de oud-leerlingen van Sint-Lievens en Onze-Lieve-Vrouw, andere apart. Alle info over die activiteiten vind je in de rubriek activiteiten. Maak je op voorhand je keuze door op het icoontje van Mère Jeanne te klikken, dan krijg je enkel de activiteiten voor je eigen doelgroep te zien. Wie op de campus Tabakvest (Mère Jeanne) zat maar afstudeerde na de fusie, is officieel alumnus van het Sint-Lievenscollege.
Van onze activiteiten uit het verleden brengen we een kort beeldverslag. Betalende leden loggen met hun persoonlijke code in en krijgen de hele fotoverzameling te zien.

Vereniging

Sint-Lievens Alumni richt zich tot alle oud-leerlingen. In de rubriek vereniging vind je alle info over wie we waren, wie zijn en wat we (willen) doen. Wij hebben je steun als betalend lid nodig! De modaliteiten en voordelen van dat lidmaatschap verneem je in deze rubriek "Vereniging".
Zodra wij je betaling en lidmaatschap geregistreerd hebt, ontvang je een e-mail met daarin je persoonlijke code waarmee je op het ledengedeelte van sommige pagina's kan inloggen. Je krijgt dus een veel ruimer aanbod dan de niet-leden.

Bibliotheek

Een school en een gemeenschap van oud-leerlingen met zo'n pedigree, daar valt wat over te vertellen! Verken in de rubriek bibliotheek wat er over geschreven en getoond werd in een keur aan mooie boeken en tijdschriften. Als betalend lid zal je een pdf van een aantal oude publicaties meteen kunnen downloaden.

Klasgenoot

Een school wordt gemaakt door haar leerlingen, door haar leerkrachten. De herinnering aan die school bestaat bij gratie van de banden die eertijds gesmeed of de indrukken die in die tijd gemaakt werden. Het wel en wee van je klasgenoten van toen, het lief en leed van je oud-leraren vind je hier in een notendop terug. In deze rubriek lees je dus zowel over een oud-leerling die in de actualiteit is of een voormalig leerkracht die overleden is. Voor betalende leden is er soms extra informatie beschikbaar. Heb je zelf nieuws gesprokkeld over een oud-leerling die iets merkwaardigs realiseerde op economisch, cultureel of sociaal vlak? Of heb je zelf iets in de pijplijn zitten? Laat het ons weten via olb.mere.jeanne@slca.be. Zuiver commerciële of partijpolitieke boodschappen publiceren we niet.

Klas

Hangt je klas nog aan elkaar? Wil je je geheugen trainen en nagaan hoe dat meisje van vooraan links bij het bord ook alweer heette? Scrol naar het jaar van afstuderen en voel je even weer jong! Ook hier zijn sommige (klas)foto's voor iedereen zichtbaar maar voor andere beelden moet je als betalend lid inloggen.

Copyright

Onder aan de website vind je onder "Disclaimer" onze gedragsregels m.b.t. bescherming van je privacy en van onze informatie. Tekst- of beeldmateriaal van deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden zonder onze schriftelijke toestemming.
(c) Foto's: Peter Malomgré/Dirk Dubois en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen
(c) Tekeningen: Gino Dobbelaer en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen
(c) Teksten: Bestuur OLB en/of Archief Sint-Lievenscollege Antwerpen