Alumni
sluit

SL!M

SL!M

Sl!m 2000 – 2012

Van 1955 tot 1999 gaf de OLB het tijdschrift “Mededelingen” uit. De redactie ging uit van het bestuur van de OLB en was dus geheel autonoom. <link>
Tijdens het voorzitterschap van August Van Put (LG 53) werd ingezet op een verjonging van het bestuur enerzijds, het versterken van de netwerking met het college anderzijds. Door de inhoudelijk sterke inbreng van hoofdredacteurs Marcel Van Remoortere en nadien Gust Theunis waren de “Mededelingen” de facto uitgegroeid tot een schoolblad, waarvan de lasten enkel door de OLB gedragen werden.

Het voorstel van het bestuur OLB om te starten met een geheel nieuw schooltijdschrift vond bij algemeen directeur Willy Van den Eeden ruim gehoor.
Uit deze synergie ontstond in het nieuwe millennium en tijdens het directeurschap van Johan Wagemans (LG 76) het blad “SL!M”. Dat staat voor “Sint-Lievens InformatieMagazine”.  Bestuurslid en leraar Karl Scheerlinck (LW 80) werkte het inhoudelijk en vormelijk concept van het tijdschrift uit. In de beginjaren bestond er een brede redactieploeg. De leerlingen uit de drie hoogste jaren van de humaniora waren ook betrokken bij de tekstverwerking en beeldredactie.

Tot en met 2012 was de OLB peter van dit blad en verzorgde zelf een vaste rubriek voor de oud-leerlingen. Aanvankelijk waren er aparte rubrieken voor de andere geledingen: scouts en gidsen 9&10, oudervereniging, Olicsa. Ook alle afdelingen/campussen hadden en hebben nog steeds een vaste rubriek.

Na het vijftigste nummer startte de tiende jaargang (schooljaar 2010 – 2011) met een geheel andere lay-out, in overeenstemming met de nieuwe huisstijl van het college. Vanaf nummer 51 werden de volledige nummers ook in vierenkleurendruk uitgebracht.

SL!M "buiten categorie"

Driemaal per jaar verschenen dunnere uitgaven:
op 1 september een info-SL!M met de agenda en andere praktische info, enkel voor leerlingen en hun ouders;
in oktober een mini-SL!M met de aankondiging van de oud-leerlingenactiviteiten en eventueel een interview met een oud-leerling of -leraar, enkel bestemd voor de oud-leerlingen;
in april een promo-SL!M met het studieaanbod van het college in het daaropvolgende schooljaar en de modaliteiten van inschrijving.

De mini-SL!Ms voor de oud-leerlingen waren met hun 16 blz. nog vrij lijvig. Na de nummers 6, 19, 25 en 30 mochten de dunnere mini-SL!Ms voor de oud-leerlingen vanaf  2007 niet langer meer een regulier SL!M-nummer dragen … reden waarom er een aantal zgn. bijzondere nummers bestaan.

SL!M 2012 - ...

Tijdens het voorzitterschap van René Soetewey (LW 80) besliste het OLB-bestuur om zich als partner terug te trekken uit het blad dat het zelf mee had opgericht. De periodiciteit liet onvoldoende toe om op de actualiteit van de OLB-activiteiten of oud-leerlingennieuwtjes in te spelen. Ook het forma(a)t van de illustraties legde ons beperkingen op. De verjonging van ons oud-leerlingenpubliek, de verbreding van de werking met Mère Jeanne en Onze-Lieve-Vrouw ook, vereisten een snellere en goedkopere manier van communiceren.  Terwijl het Jaarboek (http://olb.sintlievens.eu/agenda/bibliotheek/jaarboek?source=main) klassieker van opzet is, vindt de (v)luchtigere boodschap vanaf november 2013 haar neerslag in deze geheel nieuwe website. 

Raadpleeg SL!M in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: http://anet.ua.ac.be/desktop/ehc/core/index.phtml?language=&euser=&session=&service=&robot=&deskservice=desktop&desktop=ehc&workstation=&extra=

SL!M hoofdredacteurs

2000 – 2005 (n° 1 – 30): Karl Scheerlinck (LW 80), leraar, bestuurslid OLB
2005 – 2008 (n° 31 – 45): Jeroen Moens, leraar
2009 – … (n° 46 - …): David Maesen, leraar