Alumni
sluit

Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen 1955-1999

De OLB heeft van bij zijn ontstaan gecommuniceerd met zijn leden. He tijdschrift “Mededelingen” bevatte aankondigingen en verslagen van activiteiten, opiniebijdragen, berichten uit de grote collegegemeenschap, getuigenissen van oud-leerlingen in het buitenland en … een rubriek “Lief en Leed” met melding van geboortes, huwelijken en overlijdens.

Niet in elke periode verscheen het tijdschrift even regelmatig. De meeste uitgaven gingen enkel naar de betalende leden van het betrokken jaar maar voor een jaarvergadering werd soms het hele adressenbestand op een nummer getrakteerd.

Tijdens de laatste jaren werden de publicaties behoorlijk dikker: dat lag aan de rijkere inhoud. Toen vele artikels het collegeleven zelf als onderwerp hadden, suggereerde de OLB aan de school om te starten met een nieuw tijdschrift onder peterschap van de OLB maar met de verschillende schoolgeledingen als doelgroep. Zo werd “Mededelingen” in 2000 opgevolgd door “SL!M”.

Hoofdredacteurs Mededelingen 1955-1999

Jos J. Couturier (LG 42)
Pauwel Meulenaere (LG 38)
Guido Claessen (LG 57)
1989- 1990: Marcel Van Remoortere (LG 44)
1991-1999: Gust Theunis (lid raad van bestuur, toenmalig adviserend bestuurslid OLB)

Index

Raadpleeg de alfabetische index van de Mededelingen 1989-1999.